Wszelkich informacji na temat dokumentów koniecznych do dokonania czynności notarialnej udziela notariusz lub pracownicy kancelarii po uprzednim zbadaniu charakteru planowanej czynności. 

Możliwe jest uzyskanie takich informacji zarówno podczas osobistego kontaktu w kancelarii, jak też telefonicznie lub mailowo.